Leonie Schmitt Leonie Schmitt Logopädieschülerin
Düsseldorf